Podívejte se na svět mýma očima 📷

Baví mě focení jídla, produktů i lidí. Mojí silnou stránkou jsou značky, které se zaměřují na ženské cílové skupiny. Spolupracuji s různými klienty a výstupy z focení jsou převážně na sociálních sítích nebo i webech.